Procedementos contables para empresas e comunidades en Pontevedra

A túa contabilidade, nas mellores mans

O estado das contas e a situación económica da comunidade é un tema que afecta a todos os veciños, por este motivo, en Asesoría Xedem realizamos todo tipo de xestións contables, facilitando os veciños os seguintes servizos:

 • Elaboramos o presuposto, balances e contas anuais.
 • Encargámonos dos documentos contables, balances de situación, estado de contas, pagos e débedas de cada comuneiro...
 • Realizamos diariamente a contabilidade.
 • Facemos cadros bancarios semanais.
 • Realizamos e asistimos a auditorías contables internas e externas.
 • Xestionamos todo tipo de documentos a nome da comunidade, e emitimos e enviamos recibos para o pago das cuotas.
 • Reclamamos as faltas de pagamento.
 • Xestionamos e facemos cobros dos recibos da comunidade.
 • Elaboramos extractos nos que se resumen as contas da comunidade.
 • Solicitamos e presentamos os orzamentos necesarios para reparacións necesarias para a conservación das zonas comúns.
 • Confeccionamos o reparto de cotas de cada propietario.
 • Estudamos formas para reducir os gastos da comunidade.

En Asesoría Xedem ofrecemos un servizo integral de xestión de contas para comunidades. Consulta máis información directamente con nós!

Asesoría Xedem

Contacta con Asesoría Xedem

Se precisas información máis detallada de todos os servizos que ofrecemos en canto xestión de contas de comunidades, concerta unha visita cos nosos asesores e aclara todas as súas dúbidas.