Asesoría Xedem

Asesoría de empresas e administración de comunidades en Pontevedra

En Asesoría Xedem contamos cunha longa e recoñecida experiencia na xestión e administración de comunidades de propietarios e asesoría de empresas fiscal, laboral, contable e mercantil.

Na administración de comunidades de propietarios, ofrecemos servizos como:

  • Constitución.
  • Xestión de cobros e pagos.
  • Resolución de averías.
  • Incidencias e obras.
  • Asistencia a xuntas.
  • Levantamento de actas.
  • Mediación de conflictos.
  • Etc.

Como asesoría de empresas apoiamos a iniciativa emprendedora, informando e valorando as ideas de negocio, axudando a poñelas en marcha coa máxima eficiencia, minimizando o investimento e o risco empresarial en cada caso e facendo un seguemento continuo da empresa coa fin de garantir a súa viabilidade.

En Asesoría Xedem contamos cun equipo de profesionais cualificados en cada un dos servizos que ofrecemos.

Xestión e administración de comunidades en Pontevedra

Xestión

Xestión - Xedem

Contabilidade

Contabilidade - Xedem

Morosos

Morosos - Xedem

Asesoramento

Asesoramento - Xedem

Inspección

Inspección - Xedem

Seguros

Seguros - Xedem

Acordos de colaboración

Acordos de colaboración - Xedem

Asesoría de empresas en Pontevedra

Fiscal

Fiscal - Xedem

Laboral

Laboral - Xedem

Contable

Contable - Xedem

Mercantil

Mercantil - Xedem

Subvencións

Subvencións - Xedem