Asesoría fiscal - Asesoría Xedem

Servizos de asesoramento laboral para empresas e autónomos

En Asesoría Xedem asesoramos aos nosos clientes en todo tipo de asuntos de lexislación laboral, prestando servizos como:

  • Asesoramento laboral e da Seguridade Social.
  • Alta de empresas e autónomos na Seguridade Social.
  • Confección de contratos de traballo, nóminas, seguros sociais, altas, baixas... de traballadores. Libros de visita.
  • Actuacións ante o SMAC, Xulgado do Social e Inspección de Traballo.
  • Estranxeiros, autorización e permisos de residencia.
  • Tramitación de prestacións de maternidade, paternidade, incapacidade temporal, xubilación...
  • Tramitación de subvencións e bonificacións.

Consúltenos e asesorarémolo.

¿Ten algunha dúbida? Contacte connosco.

Cubra o seguinte formulario para enviar as suas consultas a laboral@asesoriaxedem.com

¿ + ?