Asesoría contable - Asesoría Xedem

Asesoramento contable especializado

En Asesoría Xedem contamos con asesores contables para a realización de tarefas como:

  • Confección e presentación de libros contables obrigatorios no Rexistro Mercantil.
  • Elaboración das Contas Anuais para o seu depósito no Rexistro Mercantil.
  • Elaboración de Plans Sectoriais.
  • Estudos económico-financieiros.
  • Contabilidade presupostaria, de costes e analítica.
  • Informes contables.
  • Mecanización, supervisión, control e comprobación da contabilidade.
  • Normas internacionais.

¿Ten algunha dúbida? Contacte connosco.

Cubra o seguinte formulario para enviar as suas consultas a laboral@asesoriaxedem.com

¿ + ?