Asesoría fiscal - Asesoría Xedem

Asesoría fiscal para empresas e particulares

En Asesoría Xedem ofrecémoslle os nosos servizos de asesoría fiscal para empresas e particulares.

Contamos con profesionais altamente cualificados para a resolución de calquera consulta.

Entre os servizos fiscais que ofrecemos atópanse:

  • Impostos locais e estatais (IRPF, Imposto sobre Sucesións...).
  • Imposto sobre Sociedades.
  • Imposto sobre a Renta e Patrimonio.
  • Imposto sobre o Valor Añadido (IVA).
  • Liquidacións Trimestrais e Resumos Anuais.
  • Declaracións recapitulativas de operacións intracomunitarias e INTRASTAT.
  • Tramitación de declaracións.
  • Actuacións ante a inspección de Facenda.
  • Requerimentos e sancións.

¿Ten algunha dúbida? Contacte connosco.

Cubra o seguinte formulario para enviar as suas consultas a laboral@asesoriaxedem.com

¿ + ?