Contabilidade - Asesoría Xedem

Procedementos contables para empresas e comunidades

En Asesoría Xedem sabemos que ás persoas lles interesa saber como se atopa o estado das contas e a situación económica da comunidade (movementos de contas, pagos, líquido…).

Por iso ás nosas comunidades realizámoslle as seguintes xestións contables:

 • Elaboración do presuposto anual, así como as contas e balances anuais.
 • Elaboración de documentos contables, balances de situación, estado de contas, estado de contas por cada comuneiro, etc.
 • Realización diaria da contabilidade, por partida dobre.
 • Cadros bancarios semanais.
 • Realización de auditorías contables internas.
 • Asistencia a auditorías externas.
 • Xestión de todo tipo de documentos a nome da comunidade, así como emisión de recibos e envío de recibos para o pago das cuotas.
 • Reclamación de impagos.
 • Cobro a morosos e debedores.
 • Xestión, cobro e pagos dos gastos da comunidade.
 • Elaboración de extractos resumen da xestión de cuotas pagadas e impagadas.
 • Solicitude e presentación de varios presupostos para a realización de obras ou reparacións necesarias para a conservación dos bens comúns.
 • Confección do reparto de cuotas de cada propietario.
 • Estudos para a reducción de gastos e aproveitamento dos recursos da comunidade.

¿Ten algunha dúbida? Contacte connosco.

Cubra o seguinte formulario para enviar as suas consultas a comunidades@asesoriaxedem.com

¿ + ?